AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi nói về đặc trưng cơ bản của quần thể, phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. Các quần thể của cùng một loài thường có kích thước giống nhau.
  • B. Tỉ lệ nhóm tuổi thường xuyên ôn định, không thay đổi theo điều kiện môi trường.
  • C. Tỉ lệ giới tính thay đổi tùy thuộc vào từng loài, từng thời gian và điều kiện của môi trường sống.
  • D. Mật độ cá thể của quần thể thường được duy trì định, không thay đổi theo điều kiện của môi trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án C

  Xét các phát biểu của đề bài:

  A – Sai. Các quần thể khác nhau của cùng 1 loài thường có kích thước khác nhau

  B – Sai. Quần thể có các nhóm tuổi đặc trưng nhưng thành phần nhóm tuổi của quần thể luôn thay đổi tùy thuộc vào từng loài và điều kiện sống của môi trường.

  C – Đúng.

  D – Sai. Mật độ cá thể trong quần thể không cố định mà thay đổi theo mùa, năm hoặc tùy theo điều kiện của môi trường sống.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>