YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Quá trình nào sau đây sử dụng axit amin làm nguyên liệu? 

  • A. Tổng hợp ARN.   
  • B. Tổng hợp ADN       
  • C. tổng hợp protein.  
  • D.  Tổng hợp mARN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Quá trình tổng hợp protein sử dụng axit amin làm nguyên liệu. Quá trình tổng hợp ARN, ADN sử dụng nucleotit làm nguyên liệu.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA