AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cây hấp thụ Canxi ở dạng nào sau đây? 

  • A. CaSO4.             
  • B. Ca(OH)2.       
  • C. Ca2+.         
  • D. Ca

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Cây hấp thụ các nguyên tố khoáng dưới dạng ion hòa tan. Vì vậy, trong các chất nói trên, chỉ có ion Ca2+ thì cây mới hấp thụ được → Đáp án C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>