ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Those _______ boys often play tricks on their friends.

  • A. mischievous
  • B. obedient
  • C. honest
  • D. well-behaved

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  mischievous: tinh nghịch

  obedient: vâng lời

  honest: trung thực

  well-behaved: tốt bụng

  Dịch Những cậu bé tinh nghịch đó thường lừa người khác.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24755

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON