ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The child _______ parents both died is called an orphan.

  • A. which
  • B. who
  • C. that
  • D. whose

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  whose thay thế cho tính từ sở hữu, whose + N

  which: thay thế cho danh từ chỉ vật

  who: thay thế cho danh từ chỉ người

  that: thay thế cho cả danh từ chỉ người và vật

  Dịch: Đứa trẻ mà bố mẹ của nó đều đã chết được gọi là trẻ mồ côi.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24756

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON