ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Is it necessary to meet the manager at the airport?

  • A. Did the manager have to be met at the airport?
  • B. Does the manager have to be met at the airport?
  • C. Is the manager had to be met at the airport?
  • D. Does the manager have to meet at the airport? 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Có cần thiết phải gặp quản lý ở sân bay không?

  A sai vì câu gốc chia ở thì hiện tại đơn còn thì của câu A là quá khứ đơn

  B. Người quản lí có cần phải được gặp ở sân bay không?

  Chuyển chủ động sang bị động

  C sai vì "have to" đi với trợ động từ "Do" không có "to be had to"

  D. Người quản lí có phải gặp ở sân bay không? Sai vì "meet" là ngoại động từ nên cần có tân ngữ phía sau 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24779

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON