• Câu hỏi:

  Thời vụ trồng cây chôm chôm ở miền Nam nước ta là : 

  • A.  Tháng 1 – tháng 2
  • B.  Tháng 2 – tháng 3
  • C.  Tháng 4 – tháng 5
  • D.  Tháng 5 – tháng 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Thời vụ trồng : 

  • Miền nam: Đầu mùa mưa: Tháng 4 – tháng 5.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC