YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Lượng mưa hàng năm theo yêu cầu ngoại cảnh của cây chôm chôm là : 

  • A.  2000 mm/năm
  • B. 1800 mm/năm
  • C.  1500 mm/năm
  • D.  1200 mm/năm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Lượng mưa hàng năm khoảng 2000 mm/năm. Phân phối đều trong năm

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA