ON
ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thời gian dơi hại vải, nhãn hoạt động là : 

  • A. Ban ngày
  • B. Từ 10h đêm - 4h sáng
  • C. Buổi trưa
  • D. Tất cả đều đúng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Ban ngày thường ẩn nấp vào bóng tối. Ban đêm ra ăn quả, tập trung từ 10h đêm - 4h sáng.

  VDO.AI

Mã câu hỏi: 15818

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

AMBIENT

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

AMBIENT
1=>1