YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Sâu đục thân phá hoại mạnh nhất vào khoảng thời gian nào ? 

  • A. tháng 3, 4
  • B. tháng 6, 7
  • C. tháng 5, 6
  • D. tháng 4, 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Sâu phá hại mạnh vào tháng 5, 6.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA