YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Thí nghiệm nào sau đây có kết tủa sau phản ứng

  • A. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3.
  • B. Dẫn khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2. . 
  • C. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch Na2CO3
  • D. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch CrCl3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79417

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON