YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hết 1 mol ancol đơn chức, no, mạch hở A cần dùng 3 mol O2. Chỉ ra phát biểu sai về A.

  • A. Tách H2O chỉ tạo 1 anken duy nhất. 
  • B. Có 2 đồng phân không cùng chức khác. 
  • C. Có nhiệt độ sôi cao hơn ancol metylic. 
  • D. Là ancol bậc 1. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79431

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON