YOMEDIA
UREKA
 • Choose the best answer from A, B, C or D to complete a right sentence.

  Câu hỏi:

  There/ be/ numerous/ area/ non-verbal communication/ be/ effective/ verbal communication.

  • A. There is numerous area where non-verbal communication is more effective than verbal communication.
  • B. There are numerous areas which non-verbal communication has more effective than verbal communication.
  • C. There is numerous areas in where non-verbal communication is more effective than verbal communication.
  • D. There are numerous areas where non-verbal communication is more effective than verbal communication.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 519

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF