ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Choose the best answer from A, B, C or D to complete a right sentence.

  Câu hỏi:

  There/ be/ numerous/ area/ non-verbal communication/ be/ effective/ verbal communication.

  • A. There is numerous area where non-verbal communication is more effective than verbal communication.
  • B. There are numerous areas which non-verbal communication has more effective than verbal communication.
  • C. There is numerous areas in where non-verbal communication is more effective than verbal communication.
  • D. There are numerous areas where non-verbal communication is more effective than verbal communication.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 519

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1