ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Non-verbal/ cue/ primarily/ express/ inner/ feelings/ verbal/ message/ deal/ basic/ with/ outside/ world.

  • A. Non-verbal cues primarily express inner feelings while verbal messages deal basically with outside world.
  • B. Non-verbal cue primarily express inner feelings while verbal messages deal basically to outside world.
  • C. Non-verbal cues primarily express inner feelings when verbal messages deal basic with outside world.
  • D. Non-verbal cues primarily expresses inner feelings while verbal messages dealing basically with outside world.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 520

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1