ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Non-verbal/ message/ be/ likely/ be/ genuine/ because/ non-verbal/ behavior/ can/ control/ easy/ spoken words.

  • A. Non-verbal message is likely to be more genuine because non-verbal behaviors cannot control as easily as spoken words.
  • B. Non-verbal messages are likely to be more genuine because non-verbal behaviors cannot be controlled as easily as spoken words.
  • C. Non-verbal messages are likely being more genuine because non-verbal behaviors cannot to be controlled as easily as spoken words.
  • D. Non-verbal message are likely to be more genuine because non-verbal behaviors cannot be controlled as easy as spoken words.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 521

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1