AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo Nguyễn Khoa Điềm trong đoạn trích “Đất Nước”, ai đã “làm ra Đất Nước”?

  • A. Những con người dũng cảm xông pha trận mạc.
  • B. Những người dân bình dị, vô danh.
  • C. Những người anh hùng mà “cả anh và em đều nhớ”.
  • D. Những người dân yêu nước.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>