AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hình ảnh “miếng trầu” trong câu thơ “Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bây giờ bà ăn” có ý nghĩa gì?

  • A. Là một nét đẹp văn hóa thời xưa.
  • B. Là phong tục văn hóa gần gũi, quen thuộc của người dân Việt Nam.
  • C. Là một nét văn hóa cổ truyền của dân tộc.
  • D. Là phong tục văn hóa được kết tinh từ tâm hồn Việt Nam, là hiện thân của tâm hồn dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>