AMBIENT
  • Theo anh/chị, Wellington muốn nhắn nhủ điều gì trong lời trăn trối: “Nhắn với mọi người, trăn trối của ta là giống như ta đang đứng đây”. (0,75 điểm)

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • Wellington muốn nhắn nhủ tới mọi người: Hãy mạnh mẽ, dũng cảm, can trường, chấp nhận mọi hiểm nguy, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc.
    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>