AMBIENT
  • Anh/chị có đồng ý với quan điểm: “Dạy học theo kiểu quân sự hóa nghiêm khắc và gian khổ, mục đích để bồi dưỡng tinh thần kỉ luật và ý thức hợp tác của thí sinh” hay không? Vì sao? (1,0 điểm)

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • Học sinh có thể tự do trình bày suy nghĩ của bản thân đồng ý hoặc không đồng ý song cần thể lí giải thỏa đáng; cần đảm bảo suy nghĩ đúng đắn, diễn đạt hợp lí. Giáo viên linh hoạt cho điểm.
    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>