ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  The student organizations seem to be effective in ___________.

  • A. dealing with affairs of the university
  • B. keeping up the students' interests for social activities
  • C. checking students performance by taking them to student court
  • D. ensuring that the students obey university rules
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1091

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1