YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  The student organizations seem to be effective in ___________.

  • A. dealing with affairs of the university
  • B. keeping up the students' interests for social activities
  • C. checking students performance by taking them to student court
  • D. ensuring that the students obey university rules

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1091

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON