YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  American university students are usually under pressure of work because___________.

  • A. their university performance will affect their future careers
  • B. they are heavily involved in student affairs
  • C. they have no observe strict university regulations
  • D. they are interested in running for positions in student organizations

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1089

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON