YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  American university students are usually under pressure of work because___________.

  • A. their university performance will affect their future careers
  • B. they are heavily involved in student affairs
  • C. they have no observe strict university regulations
  • D. they are interested in running for positions in student organizations

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1089

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON