AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thế năng hấp dẫn là đại lượng 

  • A. vô hướng, có thể âm, dương hoặc bằng không   
  • B. vô hướng, có thể dương hoặc bằng không 
  • C. véc tơ có cùng hướng với véc tơ trọng lực       
  • D. véc tơ có độ lớn luôn dương hoặc bằng không 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA