AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thế năng của một vật không phụ thuộc vào (xét vật rơi trong trọng trường) 

  • A.  vị trí vật.     
  • B. vận tốc 
  • C. khối lượng vật.     
  • D. độ cao.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>