AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Khi chất điểm chuyển động chỉ dưới tác dụng của trọng lực, phát biểu nào đúng? 

  • A. Thế năng không đổi.            
  • B. Động năng không đổi.     
  • C. Cơ năng không đổi.                    
  • D. Độ biến thiên cơ năng bằng công của trọng lực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>