AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ném một vật khối lượng m từ độ cao h theo hướng thẳng đứng xuống dưới. Khi chạm đất, vật nảy lên độ cao h’ = 1,75h. Bỏ qua mất mát năng lượng khi chạm đất. Vận tốc ném ban đầu phải có giá trị là

  • A. vo =\(\sqrt {\frac{{gh}}{2}} \)
  • B. vo =\(\frac{{\sqrt {gh.6} }}{2}\)
  • C. vo =\(\sqrt {\frac{{gh}}{3}} \)
  • D. vo =\(\sqrt {\frac{{gh}}{5}} \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>