AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hệ hai vật có khối lượng bằng nhau m1 = m2 = 1 kg. Vận tốc của vật (1) có độ lớn v1 = 1 m/s, vận tốc của vật (2) có độ lớn v2 = 2 m/s. Khi véctơ vận tốc của hai vật ngược hướng với nhau, tổng động lượng của hệ có độ lớn là 

  • A. 1 kg.m/s           
  • B. 2 kg.m/s       
  • C. 3 kg.m/s        
  • D. 0,5 kg.m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>