AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật có trọng lượng 1,5 N và động năng 1,25 J. Lấy g = 10 m/s2. Khi đó vận tốc của vật bằng? 

  • A.  5,0 m/s             
  • B. 25,0 m/s          
  • C. 1,6 m/s                    
  • D. 4,1 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>