AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một viên đạn có khối lượng M = 5kg đang bay theo phương ngang với vận tốc v = 200\(\sqrt 3 \)m/s thì nổ thành hai mảnh. Mảnh thứ nhất có khối lượng m1 = 2kg bay thẳng đứng xuống với vận tốc v1 = 500m/s, còn mảnh thứ hai bay theo phương hợp với phương ngang một góc 

  • A. 30o           
  • B. 45o             
  • C.  60o            
  • D. 37o

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>