AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật chuyển động thẳng đều trên mặt phẳng nằm ngang với tốc độ 10 m/s nhờ lực kéo \(\overrightarrow F \) chếch lên trên, hợp với hướng thẳng đứng một góc 60o và có độ lớn F = 200 N. Tính công suất của lực \(\overrightarrow F \) ? 

  • A. 500W                
  • B. 1732 W              
  • C. 1000 W                  
  • D.  2000 W     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>