YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  The first white man / traverse / this desert / H. St.John Philby / in the 1930s.

  • A. The first white man traversed this desert was H. St.John Philby, in the 1930s.
  • B. The first white man traversed this desert and was H. St.John Philby, in the 1930s.
  • C. The first white man to traverse this desert he was H. St.John Philby, in the 1930s.
  • D. The first white man to traverse this desert was H. St.John Philby, in the 1930s.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2043

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON