ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  It / the sandiest / all deserts / no river / flow through / originate from it.

  • A. It is the sandiest of all deserts, with no river flows through and originates from it.
  • B. It is the sandiest of all deserts. No river flows through or originates from it.
  • C. It is the sandiest of all deserts, but no river flows through or originates from it.
  • D. It is the sandiest of all deserts. Therefore, no river flows through or originates from it.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 2040

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON