AMBIENT
 • Choose the best sentence that can be made from the words given.

  Câu hỏi:

  The Arabian Desert / third-largest in the world / cover / nearly 1 million square mile of the Arabian Peninsula.

  • A. The Arabian Desert, is third-largest in the world, covers nearly 1 million square mile of the Arabian Peninsula. 
  • B. The Arabian Desert, that is third-largest in the world, covers nearly 1 million square mile of the Arabian Peninsula.
  • C. The Arabian Desert, third-largest in the world, covers nearly 1 million square mile of the Arabian Peninsula.
  • D. The Arabian Desert, third-largest in the world, therefore, covers nearly 1 million square mile of the Arabian Peninsula.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>