ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Arabia's rainfall / average only 2-5 inches a year / two- year droughts / not uncommon.

  • A. Arabia's rainfall averages only 2-5 inches a year, and two-year droughts are not uncommon.
  • B. As Arabia's rainfall averages only 2-5 inches a year, and two year droughts are not uncommon.
  • C. Arabia's rainfall averages only 2-5 inches a year, which makes two year droughts are not uncommon.
  • D. Arabia's rainfall averages only 2-5 inches a year, and however two year droughts are not uncommon.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

VALUEIMP

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

VALUEIMP