YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  The desert today / be characterized / 700 - foot - high dunes / giant sand mountains.

  • A. The desert today is characterized with 700 - foot - high dunes but giant sand mountains.
  • B. The desert today is characterized by 700 - foot - high dunes and giant sand mountains.
  • C. The desert today is characterized by 700 - foot - high dunes and however giant sand mountains.
  • D. The desert today which is characterized by 700 - foot - high dunes and giant sand mountains.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2042

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON