AMBIENT
 • Choose the best sentence that can be made from the words given

  Câu hỏi:

  the Euro Cup 2008/ Zurich / Tuesday, 17 June / Italy / beat / France / advance into the quarterfinals

  • A. With the Euro Cup 2008 in Zurich on Tuesday, 17 June it was Italy beating France to advance into the quarterfinals.
  • B. For the Euro Cup 2008 in Zurich on Tuesday, 17 June when Italy beat France and advanced into the quarterfinals.
  • C. In the Euro Cup 2008 in Zurich on Tuesday, 17 June, Italy beat France to advance into the quarterfinals.
  • D. It was in the Euro Cup 2008 in Zurich on Tuesday, 17 June, Italy beat France to advance into the quarterfinals.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>