YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  the French / unable to open their account / Italy's Daniele de Rossi / score / Italy's second goal in the 62nd minute

  • A. While the French were unable to open their account and Italy's Daniele de Rossi scored Italy's second goal in the 62nd minute.
  • B. The French were unable to open their account, therefore, Italy's Daniele de Rossi scored Italy's second goal in the 62nd minute.
  • C. The French were unable to open their account while Italy's Daniele de Rossi scored Italy's second goal in the 62nd minute.
  • D. If French were unable to open their account while Italy's Daniele de Rossi would scored Italy's second goal in the 62nd minute.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 2485

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA