AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thể đa bội không có đặc điểm nào sau đây?

  • A. Sinh trưởng mạnh, phát triển nhanh
  • B. Năng suất cao, phẩm chất tốt
  • C. Những cá thể đa bội lẻ có khả năng sinh sản hữu tính
  • D. Rất ít gặp ở động vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>