YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đột biến đa bội là dạng đột biến nào?

  • A. NST bị thay đổi về cấu trúc
  • B. Bộ NST bị thừa hoặc thiếu 1 vài NST
  • C. Bộ NST tăng theo bội số của n và lớn hơn 2n
  • D. Bộ NST tăng, giảm theo bội số của n

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16227

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON