ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  The comparison of the four values suggests that young Asians are not as romantic as their American___

  • A. positions
  • B. posts
  • C. counterparts
  • D. friends
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Counterpart: đồng cấp, cùng trong tình huống đó

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 122115

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1