ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Thành tự nào sau đây là ứng dụng của công nghệ tế bào? 

  • A. Tạo giống dâu tằm tam bội có năng suất cao.
  • B. Tạo giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa.
  • C. Tạo giống lúa " gạo vàng" có khả năng tổng hợp β- carôten trong hạt.
  • D. Tạo giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  A là thành tựu của phương pháp gây đột biến

  B, C là thành tựu của công nghệ gen

  D là thành tựu của phương pháp nuôi cấy hạt phấn thuộc công nghệ tế bào

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32718

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF