ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một nhiễm sắc thể đột biến ABCD*EFGH → ABCDCD*EFGH (* là tâm động). Đây là dạng đột biến: 

  • A. Đảo đoạn. 
  • B. Mất đoạn.   
  • C.  Chuyển đoạn.  
  • D. Lặp đoạn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Ta thấy sau đột biến, đoạn CD được lặp lại 2 lần nên đây là dạng đột biến lặp đoạn 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32708

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF