ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm nào không đúng với quá trình nhân đôi ADN ở sinh vật nhân sơ 

  • A. Cả 2 mạch đơn đều làm khuôn để tổng hợp mạch mới.
  • B. Theo lý thuyết, qua nhân đôi, từ một ADN ban đầu tạo ra 2 ADN con có cấu trúc giống hệt nhau.
  • C. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.
  • D. Trong một chạc chữ Y sao chép, hai mạch mới đều được tổng hợp liên tục.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  D sai vì Trong một chạc chữ Y sao chép, có một mạch được tổng hợp liên tục, 1 mạch được tổng hợp gián đoạn do enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5' → 3'

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 32731

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF