YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi: Sự phát triển "Thần kì" của Nhật Bản được biểu hiện rõ nét nhất ở thành tựu
  • A. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm (từ 1960 đến 1969) là 10,8%  
  • B. Năm 1968, kinh tế Nhật vươn lên đứng hàng thứ hai trong thế giới tư bản
  • C. Từ thập niên 70, Nhật trở thành một trong ba trung tâm kinh tế- tài chính của thế giới
  • D. Từ một nước bại trận, chỉ sau thời gian ngắn, Nhật vươn lên thành một siêu cường kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sự phát triển  'Thần kì' của Nhật Bản được thể hiện rõ nét nhất là từ một nước bại trận, chỉ sau thời gian ngắn, Nhật vươn lên thành một siêu cường kinh tế.

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1486

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON