YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Với bản Hiến pháp mới, Thiên hoàng Nhật Bản có vai trò như thế nào trong chế độ chính trị? 

   

  • A. Giữ vai trò tượng trưng cho hòa bình và quyền con người
  • B. Nắm quyền lực tối thượng
  • C. Nắm quyền lãnh đạo về chính trị và kinh tế
  • D. Bị xóa bỏ hoàn toàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Với bản Hiến pháp mới, Thiên hoàng Nhật Bản giữ vai trò tượng trưng cho hòa bình và quyền con người

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1481

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF