ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

   Với bản Hiến pháp mới, Thiên hoàng Nhật Bản có vai trò như thế nào trong chế độ chính trị? 

   

  • A. Giữ vai trò tượng trưng cho hòa bình và quyền con người
  • B. Nắm quyền lực tối thượng
  • C. Nắm quyền lãnh đạo về chính trị và kinh tế
  • D. Bị xóa bỏ hoàn toàn
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Với bản Hiến pháp mới, Thiên hoàng Nhật Bản giữ vai trò tượng trưng cho hòa bình và quyền con người

  Đáp án A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1481

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1