ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Năm 1968, nền kinh tế Nhật Bản đứng thứ mấy trong thế giới tư bản? 

   

  • A. Nhất
  • B. Hai
  • C. Ba
  • D.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Năm 1968, nền kinh tế Nhật Bản đứng thứ 2 trong thế giới tư bản

  Đáp án B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1482

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1