YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Năm 1968, nền kinh tế Nhật Bản đứng thứ mấy trong thế giới tư bản? 

   

  • A. Nhất
  • B. Hai
  • C. Ba
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Năm 1968, nền kinh tế Nhật Bản đứng thứ 2 trong thế giới tư bản

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1482

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF