ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cơ bản của sự phát triển khoa học - kỹ thuật Nhật Bản là gì?

  • A. Chi phí nhiều cho nghiên cứu
  • B. Mua phát minh sáng chế từ bên ngoài
  • C. Chú trọng giáo dục
  • D. Trả lương cao cho các nhà khoa học
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặc điểm cơ bản của sự phát triển khoa học - kỹ thuật Nhật Bản là mua phát minh sáng chế từ bên ngoài.

  Đáp án B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1485

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1