YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm cơ bản của sự phát triển khoa học - kỹ thuật Nhật Bản là gì?

  • A. Chi phí nhiều cho nghiên cứu
  • B. Mua phát minh sáng chế từ bên ngoài
  • C. Chú trọng giáo dục
  • D. Trả lương cao cho các nhà khoa học

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặc điểm cơ bản của sự phát triển khoa học - kỹ thuật Nhật Bản là mua phát minh sáng chế từ bên ngoài.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1485

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON