YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sự mọc chồi ở thủy tức và san hô có gì khác nhau?

  • A. Ở san hô, khi trưởng thành, chồi tách ra để sống độc lập
  • B. Ở thủy tức, khi trưởng thành, chồi tách ra để sống độc lập
  • C. Ở thủy tức, khi trưởng thành, chồi tách ra để sống độc lập. Ở san hô, chồi dính với cơ thể bố mẹ để tạo thành tập đoàn
  • D. Ở san hô, chồi dính với cơ thể bố mẹ để tạo thành tập đoàn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ở thủy tức, khi trưởng thành, chồi tách ra để sống độc lập. Ở san hô, chồi dính với cơ thể bố mẹ để tạo thành tập đoàn.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20399

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON