• Câu hỏi:

  Môi trường sống của hải quỳ là:

  • A. Trên cạn
  • B. Nước ngọt
  • C. Nước lợ
  • D. Nước mặn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hải quỳ là loài động vật sống ở biển.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC