YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở thủy tức loại tế bào nào làm nhiệm vụ che chở và tạo thành sợi cơ dọc?

  • A. Tế bào gai
  • B. Tế bào thần kinh
  • C. Tế bào mô cơ – tiêu hóa
  • D. Tế bào mô bì - cơ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phần tế bào mô bì - cơ bên ngoài có nhiệm vụ che chở, bên trong liên kết với nhau tạo thành sợi cơ dọc giúp cơ thể co duỗi theo chiều dọc.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20473

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON