• Câu hỏi:

  Đặc điểm cấu tạo chung của ruột khoang là:

  • A. Cơ thể phân đốt, có thể xoang; ống tiêu hóa phân hóa; bắt đầu có hệ tuần hoàn
  • B. Cơ thể hình trụ thường thuôn hai đầu, có khoang cơ thể chưa chính thức. Cơ quan tiêu hóa dài từ miệng đến hậu môn
  • C. Cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và phân biệt đầu đuôi, lưng bụng, ruột phân nhiều nhánh, chưa có ruột sau và hậu môn
  • D. Cơ thể đối xứng tỏa tròn, ruột dạng túi, cấu tạo thành cơ thể có 2 lớp tế bào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thành cơ thể của các động vật thuộc ngành ruột khoang chỉ có 2 lớp tế bào, ở giữa có tầng keo, ruột có dạng túi, cơ thể đối xứng tỏa tròn.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC